У зв’язку із чисельними змінами законодавства у сфері охорони праці і екології, та для підведення попередніх підсумків роботи з охорони праці, пожежної, техногенної та екологічної безпеки, а також безпеки дорожнього руху у 2019 році ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 19.12. 2019 р. на базі Краматорського УГГ було організовано проведення семінар-наради.

У нараді брали участь представники апарату управління ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», начальники управлінь та відділень, інженери з охорони праці філій компанії, а також фахівці Виробничо-вимірювальної лабораторії.

В ході проведення семінар-наради фахівці апарату управління та філій поділились позитивним досвідом діяльності підприємств компанії з подальшого впровадження основних положень системи управління безпекою та гігієною праці на підприємстві та в його філіях у відповідності до вимог міжнародних стандартів.

Основні теми проведеної семінар-наради:

  • Зміни в організації роботи з охорони праці та виробничої діяльності, які заплановано впровадити у 2020 р.
  • Концепція реформування системи управління охороною праці в Україні. План і строки реалізації концепції. Вимоги Директиви № 89/391/ЄЕС. Впровадження ризик-орієнтованого підходу.
  • Управління ризиками. Аналіз ризиків. Модель управління ризиками. Сім «Золотих правил».
  • Внесення змін в законодавство у сфері охорони праці, які передбачені у 2020 р. Закон України «Про охорону праці» у новій редакції, зміни Кодексу законів про працю.
  • Впровадження прогресивних методів і технологій, що забезпечують безпечне проведення робіт.
  • Зміни законодавства у сфері охорони атмосферного повітря та у сфері поводження з відходами.
  • Питання з надання домедичної допомоги потерпілим, у тому числі зміни нормативно - правової бази, права та обов'язки працівників підприємства щодо надання домедичної допомоги, порядок проведення серцево-легеневої реанімації, застосування засобів індивідуального захисту під час надання домедичної допомоги.

Учасниками семінар-наради визначено пріоритети діяльності ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» та його структурних підрозділів на наступний рік для впровадження додаткових заходів з удосконалення організації робіт у сфері охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, направлених на підвищення їх існуючого рівня.