Якісні показники природного газу, який постачається споживачам Донецької області

Якість газу - це відповідність його фізико-хімічних показників встановленим нормативним документам.

Зокрема, норми регулюють такi показники, як теплотворность, граничний вміст кисню, домішок, інтенсивність запаху, тощо.

Фізико-хімічні показники природного газу мають відповідати параметрам чинного міждержавного ГОСТу 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення».

ПоказникНорма
1. Теплота згоряння нижча, МДж/м3 (ккал/м3), при 20°С 101,325 кПа, не менше 31,8 (7600)
2. Число Воббе вище, МДж/м3 (ккал/м3) 41,2-54,5 (9850-13000)
3. Допустиме відхилення числа Воббе від номінального значення, %, не більше 5
4. Масова концентрація сірководню, г/м3, не більше 0,02
5. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3, не більше 0,036
6.  Об'ємна частка кисню, %, не більше 1,0
7. Маса механічних домішок у 1 м3, г, не більше 0,001
8. Інтенсивність запаху газу при об'ємній частці 1% у повітрі, бал, не менше 3