Відповідно до інформації, яка з’явилася в засобах масової інформації (м. Бахмут), при КП «Бахмутська житлова керуюча компанія» створена газова служба яка:

«отримала ліцензію на проведення спеціальних робіт і зараз надає 16 послуг з обслуговування мереж газопостачання та обладнання. Олександр Бондарев повідомив, що служба виконує проектні роботи, в тому числі видає технічні умови на проведення реконструкції для заміни котла, газового водонагрівача або плити. Також в службі проводять ремонт газового обладнання, аж до фарбування газопроводу»;

«служба отримала необхідні дозволи для проведення спеціальних робіт і сьогодні надає 16 видів послуг - від проектних до фарбування газопроводу, в тому числі весь комплекс робіт на газопроводах низького тиску - ремонт газового обладнання, запірної арматури (кранів, засувок), крім обслуговування вузлів обліку газу. У зону обслуговування нової служби входить як приватний сектор, так і багатоквартирні будинки. У разі виникнення аварійних ситуацій мешканці можуть звертатися як в горгаз (служба 104), так і в нову організацію.»

До відома споживачів природного газу, ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» повідомляє:

Згідно з положеннями «Кодексу газорозподільних систем» (далі – Кодекс ГРМ), технічні умови видаються виключно Оператором газорозподільної мережі (далі – Оператор ГРМ) ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

Оператор ГРМ – суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства, та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління.

Власники газової мережі, яка згідно з Кодексом ГРМ кваліфікується як газорозподільна система (крім газорозподільної системи, що відноситься до державного майна), що не є Операторами ГРМ, та Оператор ГРМ, до мереж якого підключені належні власникам газорозподільні системи (або на території ліцензованої діяльності якого знаходяться споживачі, підключені до цих газорозподільних систем), зобов’язані укласти договір про експлуатацію таких газорозподільних систем, або договір господарського відання чи користування з передачею газорозподільних систем на баланс Оператору ГРМ, або оформити передачу належних власникам газорозподільних систем у власність зазначеному Оператору ГРМ (у тому числі шляхом купівлі-продажу).

Власники (балансоутримувачі, управителі, інші особи), на балансі чи в управлінні яких знаходяться багатоквартирні будинки чи гуртожитки (незалежно від того, є вони споживачами природного газу чи ні), укладають з Оператором ГРМ, до об’єктів газорозподільної системи якого підключені зазначені будинки/гуртожитки, акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку здійснюється на умовах договору, укладеного між співвласниками/особою, уповноваженою на це співвласниками, і суб’єктом, що має право на виконання таких робіт.

Газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам до межи балансової належності, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні системи та інші виробничі об'єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління.

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до вимог «Правил безпеки систем газопостачання» - заміна газового обладнання виконується за заявою власника (орендаря (наймача)) до газорозподільного підприємства (ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ») суб’єктом господарювання, який має дозвіл на виконання зазначених робіт, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Відключення газу перед заміною газового обладнання здійснюється газорозподільним підприємством (ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ») за заявою власника (балансоутримувача та/або орендаря (наймача)). Пуск газу після заміни газового обладнання проводиться газорозподільним підприємством (ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ») за зверненням власника (балансоутримувача та/або орендаря (наймача)) після проведення інструктажу із безпечної його експлуатації.

Документи щодо заміни газового обладнання передаються до архіву газорозподільного підприємства.

Підключення житлових, громадських будинків, підприємств комунального та побутового обслуговування населення до системи газопостачання здійснює газорозподільне підприємство (ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»), що має відповідний дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Подавання газу у внутрішні газопроводи і до газових приладів новозбудованих житлових будинків (або після їх капітального ремонту) здійснюється газорозподільним підприємством (ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ») за зверненням власника (балансоутримувача та/або орендаря (наймача)) відповідно до вимог чинного законодавства України та укладеного договору про постачання газу на прийнятий в експлуатацію об’єкт.

Згідно з Правилами безпеки систем газопостачання, контроль і оперативно-диспетчерське керівництво планово-профілактичними та аварійно-відновлювальними роботами на об'єктах Єдиної газотранспортної системи України з урахуванням вимог охорони праці здійснюється тільки газорозподільними підприємствами відповідно до вимог чинного законодавства України.

Враховуючи вищезазначене, інформація яка розміщена в засобах масової інформації містить недостовірну інформацію про послуги, що надаються газовою службою КП «Бахмутська житлова керуюча компанія», що вводить в оману споживачів природного газу, а некваліфіковані дії на діючій газорозподільній мережі можуть привести до виникнення аварійної ситуації техногенного характеру.