Документи звітності, що подаються відповідним державним органам

У зв’язку з вимогами розділу IX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12. 2013 р. № 2826 та ст. 77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09. 2008 р. № 514 - VI щодо вимог розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню,

АТ «Донецькоблгаз» повідомляє:

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам – відсутні, тому що відповідно Рішення НКЦБФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» інші документи до державних відповідних органів оприлюдненню не підлягають.