Шановні непобутові споживачі (підприємства, бюджетні установи, теплопостачальні організації, комунально побутові об’єкти) природного газу та послуг розподілу!

АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» повідомляє, що для здійснення робіт по відновленню газопостачання та послуг розподілу природного газу Вам необхідно подати письмовий (інформаційний лист) намір про відновлення газопостачання до відповідного УГГ/відділення за місцем розташування об’єкту газоспоживання.

В умовах військового стану, затвердженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (з урахуванням всіх змін та доповнень до нього) та веденням активних бойових дій на території Донецької області інформаційний намір потрібень для формування реєстрів непобутових споживачів, яким необхідне відновлення газопостачання для подальшої роботи по фактичному відновленню.

Водночас повідомляємо, що інформаційний лист повинен оформлюватися Споживачем (власником) об’єкту газоспоживання або уповноважено особою, яка повинна мати нотаріально завірену довіреність або зареєстровану довіреність підписану керівником підприємства на здійснення дій від імені власника об’єкту по відновленню газопостачання, у разі оренди об’єкту газоспоживання необхідно надати документ підтверджуючий право на займання такого об’єкту газоспоживання (договір оренди).

Звертаємо Вашу увагу на те, що відновлення, подача та пуск природного газу на об’єкти газоспоживання будуть виконуватися тільки за умови:

1.       Наявності відповідного Акту про готовність до роботи обладнання сезонної дії, що використовує газ, відповідно до вимог п. 3.28 розділу V глави 3. «Правил безпеки систем газопостачання», що затверджені Наказом № 285 від 15.05.2015 р. Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – «Правила безпеки системи газопостачання»).

2.       Наявності у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов, відповідно до р. ІІ Постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496.

3.       Наявності підтверджених номінацій на інформаційній платформі ТОВ «Оператор ГТС України», відповідно до п. 1 гл. 7 р. VІ Кодексу ГРМ, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015  № 2494.

4.       Відсутності заборгованості за типовим договором розподілу природного газу, відповідно до п. 1 гл. 7 р. VІ Кодексу ГРМ, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015  № 2494.

Крім того, підприємствам та організаціям, необхідно дотримуватися всіх вимог нормативної документації в сфері законодавчо регульованої метрології та обліку природного газу, а саме Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою НКРЕКП № 2494 30.09.2015 (далі – Кодекс ГРМ), Наказу № 618 від 27.12.2005 «Про затвердження Правил обліку природного газу підчас його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання» (далі – Правила обліку) та «Правил безпеки системи газопостачання», а саме:

 • Згідно викладеного в п. 3 ст. 18 гл. 3 Закону України «Про ринок природного газу», п. 4 гл. 1 р. Х Кодексу ГРМ та п 5.1 р. 5 Правил обліку: «Передача (розподіл, споживання) природного газу здійснюється за умови наявності комерційного вузла обліку природного газу (далі – ВОГ)».
 • У разі спливу міжповірочного інтервалу складових частин ВОГ споживачам необхідно забезпечити виконання гл. 7 р. Х Кодексу ГРМ.
 • Відповідно до п. 3 гл. 6 р. Х Кодексу ГРМ: «Власники комерційних ВОГ протягом всього строку їх експлуатації повинні мати, зберігати та надавати на вимогу представника Оператора ГРМ при проведенні перевірок ВОГ чи передбачених в п. 2 цієї глави заходів оригінали документів, які пред’являлися при введені комерційного ВОГ в експлуатацію та передбачені главою 4 розділу, а саме в залежності від складу ВОГ:
  • робочий проект на вузол обліку, погоджений з Оператором ГРМ;
  • технічні умови щодо приєднання або реконструкції вузла обліку;
  • акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
  • оригінали паспортів на ЗВТ, передбачені проєктом (лічильник газу, обчислювач або коректор об’єму газу, звужуючого пристрою, перетворювач тиску, різниці тиску та температури, густиномір, потоковипрямляч тощо);
  • оригінали свідоцтв про повірку ЗВТ, передбачених проєктом (лічильника газу, обчислювача або коректора об’єму газу, звужуючого пристрою, перетворювач тиску, різниці тиску та температури, густиноміра тощо);
  • паспорт (етикетки на прямі ділянки для турбінних та ультразвукових лічильників);
  • акти виміру геометричних розмірів камер усереднення та вимірювальних трубопроводів, затверджені і підписані представниками органу, уповноваженого на проведення метрологічних робіт;
  • оригінал паспорта витратомірної ділянки;
  • протокол розрахунку витратоміра змінного перепаду тиску зі стандартним звужуючим пристроєм;
  • оригінал паспорта на фільтр газу (за його наявності).

Працівниками АТ «Донецькоблгаз» буде здійснюватися перевірка необхідних документів.

АТ «Донецькоблгаз» зауважує про те, що після довготривалої відсутності природного газу у газорозподільчих системах відновити газопостачання одразу для всіх непобутових споживачів Донецької області дуже важко. Відновлення буде здійснюватися поступово з виконанням всіх чинних норм діючого законодавства та Правил безпеки систем газопостачання, затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285.

Просимо Вас з розумінням та відповідальністю поставитися до відновлення газопостачання в умовах військової агресії та військового стану.

АТ «Донецькоблгаз» повідомляє, що для здійснення робіт по відновленню газопостачання та послуг розподілу природного газу Вам необхідно подати письмовий (інформаційний лист) намір про відновлення газопостачання до відповідного УГГ/відділення за місцем розташування об’єкту газоспоживання.
В умовах військового стану, затвердженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (з урахуванням всіх змін та доповнень до нього) та веденням активних бойових дій на території Донецької області інформаційний намір потрібень для формування реєстрів непобутових споживачів, яким необхідне відновлення газопостачання для подальшої роботи по фактичному відновленню.
Водночас повідомляємо, що інформаційний лист повинен оформлюватися Споживачем (власником) об’єкту газоспоживання або уповноважено особою, яка повинна мати нотаріально завірену довіреність або зареєстровану довіреність підписану керівником підприємства на здійснення дій від імені власника об’єкту по відновленню газопостачання, у разі оренди об’єкту газоспоживання необхідно надати документ підтверджуючий право на займання такого об’єкту газоспоживання (договір оренди).
Звертаємо Вашу увагу на те, що відновлення, подача та пуск природного газу на об’єкти газоспоживання будуть виконуватися тільки за умови:
1. Наявності відповідного Акту про готовність до роботи обладнання сезонної дії, що використовує газ, відповідно до вимог п. 3.28 розділу V глави 3. «Правил безпеки систем газопостачання», що затверджені Наказом № 285 від 15.05.2015 р. Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі – «Правила безпеки системи газопостачання»).
2. Наявності у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов, відповідно до р. ІІ Постанови НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496.
3. Наявності підтверджених номінацій на інформаційній платформі ТОВ «Оператор ГТС України», відповідно до п. 1 гл. 7 р. VІ Кодексу ГРМ, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015  № 2494.
4. Відсутності заборгованості за типовим договором розподілу природного газу, відповідно до п. 1 гл. 7 р. VІ Кодексу ГРМ, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015  № 2494.
Крім того, підприємствам та організаціям, необхідно дотримуватися всіх вимог нормативної документації в сфері законодавчо регульованої метрології та обліку природного газу, а саме Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, затвердженого Постановою НКРЕКП № 2494 30.09.2015 (далі – Кодекс ГРМ), Наказу № 618 від 27.12.2005 «Про затвердження Правил обліку природного газу підчас його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання» (далі – Правила обліку) та «Правил безпеки системи газопостачання», а саме:
Згідно викладеного в п. 3 ст. 18 гл. 3 Закону України «Про ринок природного газу», п. 4 гл. 1 р. Х Кодексу ГРМ та п 5.1 р. 5 Правил обліку: «Передача (розподіл, споживання) природного газу здійснюється за умови наявності комерційного вузла обліку природного газу (далі – ВОГ)».
У разі спливу міжповірочного інтервалу складових частин ВОГ споживачам необхідно забезпечити виконання гл. 7 р. Х Кодексу ГРМ.
Відповідно до п. 3 гл. 6 р. Х Кодексу ГРМ: «Власники комерційних ВОГ протягом всього строку їх експлуатації повинні мати, зберігати та надавати на вимогу представника Оператора ГРМ при проведенні перевірок ВОГ чи передбачених в п. 2 цієї глави заходів оригінали документів, які пред’являлися при введені комерційного ВОГ в експлуатацію та передбачені главою 4 розділу, а саме в залежності від складу ВОГ:
1) робочий проект на вузол обліку, погоджений з Оператором ГРМ;
2) технічні умови щодо приєднання або реконструкції вузла обліку;
3) акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
4) оригінали паспортів на ЗВТ, передбачені проєктом (лічильник газу, обчислювач або коректор об’єму газу, звужуючого пристрою,  перетворювач тиску, різниці тиску та температури, густиномір, потоковипрямляч тощо);
5) оригінали свідоцтв про повірку ЗВТ, передбачених проєктом (лічильника газу, обчислювача або коректора об’єму газу, звужуючого пристрою,  перетворювач тиску, різниці тиску та температури, густиноміра тощо);
6) паспорт (етикетки на прямі ділянки для турбінних та ультразвукових лічильників);
7) акти виміру геометричних розмірів камер усереднення та вимірювальних трубопроводів, затверджені і підписані представниками органу, уповноваженого на проведення метрологічних робіт;
8) оригінал паспорта витратомірної ділянки;
9) протокол розрахунку витратоміра змінного перепаду тиску зі стандартним звужуючим пристроєм;
10) оригінал паспорта на фільтр газу (за його наявності).
 
Працівниками АТ «Донецькоблгаз» буде здійснюватися перевірка необхідних документів.
АТ «Донецькоблгаз» зауважує про те, що після довготривалої відсутності природного газу у газорозподільчих системах відновити газопостачання одразу для всіх непобутових споживачів Донецької області дуже важко. Відновлення буде здійснюватися поступово з виконанням всіх чинних норм діючого законодавства та Правил безпеки систем газопостачання, затверджених Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285. 
Просимо Вас з розумінням та відповідальністю поставитися до відновлення газопостачання в умовах військової агресії та військового стану.

 

Архів статей «Інформаційні повідомлення»