Інформаційне повідомлення для головних розпорядників місцевих бюджетів та теплопостачальних організацій


ПАТ «Донецькоблгаз» повідомляє що, згідно Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету затвердженого Постановою КМУ від 04.03. 2002 р. № 256 (зі змінами) та Наказу МФУ від 04.01. 2018 р. № 1 «Про затвердження Порядку проведення органами Казначейства розрахунків, передбачених пунктом 81 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256, та взаємодії учасників таких розрахунків», з 01.01. 2019 р. відкриті нові поточні рахунки із спеціальним режимом використання

Постанова КМУ від 04.03. 2002 р. № 256 (зі змінами) втратила чинність