Погодження проєктної документації здійснюється згідно Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09. 2015 р. № 2494, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11. 2015 р. за № 1379/27824 (далі - Кодекс ГРМ).

Для погодження проєктної документації необхідно надати до Оператора ГРМ чотири примірника у паперовому вигляді та на електронному носії проєктну документацію, згідно ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво»


Доповнено 23.07. 2021 р.

Повідомляємо згідно Закону України «Про ринок природного газу» зі змінами № 1590-IX від 30.06. 2021 р. стаття 191:

«Погодження здійснюється оператором газотранспортної системи або оператором газорозподільної системи у строк, що не перевищує 15 календарних днів, або у цей самий строк надається (за наявності) вичерпний перелік зауважень, який повинен містити посилання на конкретне положення цього Закону, законодавства у сфері містобудівної діяльності або кодексу газотранспортної системи, або кодексу газорозподільних систем, якому не відповідає розроблений проект.»