Приєднання до газорозподільних мереж здійснюється відповідно до розділу V Кодексу газорозподільних систем , затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824 (далі - Кодекс ГРМ).

Для розгляду питання приєднання та підключення об’єктів газопостачання до газових мереж замовник звертається в структурний підрозділ ПАТ «Донецькоблгаз» до «Єдиного вікна». Разом із заявою про приєднання замовник надає виключний перелік таких документів:

  1. заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об’єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи (зразок форми розміщений на сайті);
  2. копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;
  3. копії документів замовника:
    • які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);
    • які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);
    • про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України;
  4. копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об’єктів газорозподільних мереж.

За відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення відповідальний працівник «Єдиного вікна» структурного підрозділу ПАТ «Донецькоблгаз» протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає йому дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання, та відповідні рахунки щодо їх оплати.

Договір на приєднання та технічні умови приєднання набувають чинності з дати повернення їх Оператору ГРМ підписаними замовником та за умови оплати вартості послуг з надання замовнику дозволу на приєднання, договору на приєднання та технічних умов приєднання, якщо вона передбачена чинним законодавством.