З метою забезпечення споживачів Донецької області природним газом ПАТ «Донецькоблгаз» на підставі «Кодексу газорозподільних систем», «Правил безпеки системи газопостачання», «Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання» та інших нормативних документів, виконує комплекс робіт з планованих та позапланових ремонтів, а саме:

  • підтримує технічний стан пристроїв, установок, мереж, а також системних об’єктів згідно з вимогами законодавства, провадить постійний експлуатаційний нагляд, а також забезпечує постійні чергування команд технічної допомоги, а у разі виникнення аварії негайно розпочинає дії, направлені на її усунення;
  • провадить оцінку технічного стану газорозподільної системи, підготовлює та впроваджує інвестиційні плани і плани ремонту газорозподільної системи.

Весь комплекс робіт ПАТ «Донецькоблгаз» проводить протягом року. Всі роботи Товариство намагається виконувати без відключення споживачів від газопостачання. У випадку, коли ремонтні роботи необхідно проводити з відключенням від газопостачання, ПАТ «Донецькоблгаз» виконує їх в найкоротший термін, але терміни виконання не завжди залежать від нашого підприємства, з причини не надання  доступу до внутрішньобудинкових газопроводів та газовикористовуючого обладнання споживачів, власниками/балансоутримувачами будинків.

Всі заходи, які виконує ПАТ «Донецькоблгаз» направлені на забезпечення стабільного, безаварійного та надійного газопостачання споживачів природного газу.