Згідно Статуту, затвердженого Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (протокол №25 від 11.10.2021) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (скорочена назва – АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ») є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”  відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.11.2021 №2076 визнана такою, що втратила чинність, постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 квітня 2021 року № 654 «Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, виданої ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», та внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» (зі змінами).

Таким чином, АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», як правонаступник ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» провадить свою діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, виданої згідно з постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 15 квітня 2010 року № 382 та переоформленої постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 09 червня 2011 року       №1007 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 23 червня 2015 року №1792.

У визначенні пункту 4 глави 1 розділу І  Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  від 30.09.2015 №2494 (далі – Кодекс ГРМ) АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» є оператором газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) - суб’єктом господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою, яка знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства, та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління.

Інформуємо побутових споживачів про необхідність виконувати положення пункту 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу ГРМ в частині обов'язку споживача щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показання лічильника газу та протягом п’яти діб (до 05 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ у спосіб, визначений договором розподілу природного газу.

У разі неотримання Оператором ГРМ до 06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показань лічильника газу та за умови, що лічильник газу не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний об’єм розподілу та споживання природного газу (алокація) по об’єкту споживача за розрахунковий період визначається Оператором ГРМ на рівні планового місячного об’єму споживання на відповідний період, що розраховується, виходячи з групи споживання побутового споживача, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Інформація про об'єм спожитого за місяць природного газу, який визначається Оператором ГРМ на підставі наявних показників лічильника (в т.ч. і на рівні планового місячного об’єму споживання на відповідний період, у разі ненадання показників лічильника) передається Оператором ГРМ на Інформаційну платформу Оператора ГТС ((Iplatforma) та враховується  постачальником, з яким споживачами укладено договір постачання природного газу. На підставі переданої Оператором ГРМ інформації постачальником формується рахунок за місяць для оплати за спожитий природний газ по кожному Споживачу.

З метою уникнення непорозумінь в питаннях визначення об'єму спожитого за місяць природного газу рекомендуємо щомісяця надавати показники лічильника газу Оператору ГРМ.

СИЛА ПРАГНЕНЬ РУЙНУЄ МЕЖІ