Згідно змін діючого законодавства України (постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2020р. №740) з 01.10.2020р. з АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» знято спеціальні обов’язки щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям.

З 01.10.2020р. АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» в особі Філій (Артемівське УГГ м. Бахмут, Краматорське УГГ, Красноармійське УГГ м. Покровськ, Костянтинівське УГГ, Слов’янське УГГ), відділень та дільниць Філій, як Оператор ГРМ продовжує здійснювати діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою Донецької області, та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління з метою забезпечення надійної і безпечної експлуатації газорозподільних систем та гарантованого рівня розподілу природного газу.

Згідно пункту 1 глави 3 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2494 (далі – Кодекс ГРМ):

 Договір розподілу природного газу має бути укладений Оператором ГРМ з усіма споживачами, у тому числі побутовими споживачами, об’єкти яких в установленому порядку підключені до/через ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності чи користуванні Оператора ГРМ.

Оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим Договором здійснюється Споживачем, який є побутовим, до 20 числа (включно) місяця, в якому надаються послуги з розподілу природного газу, на підставі рахунка Оператора ГРМ.

Здійснення відбору (споживання) природного газу споживачем за відсутності укладеного договору розподілу природного газу не допускається.

У разі виникнення у Споживача заборгованості за цим Договором Сторони  можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до цього Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі наявності заборгованості за послуги розподілу природного газу та відсутності графіка погашення заборгованості Оператором ГРМ може бути припинено розподіл природного газу боржникам.

Також АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» можуть бути застосовані заходи зі стягнення заборгованості за надані послуги з газопостачання, яка обліковується на особових рахунках побутових споживачів (до 01.10.2020), та послуги розподілу природного газу (плата за які нараховується з 01.01.2020) в судовому порядку з урахуванням суми заборгованості, встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми (стаття 625 Цивільного кодексу України) та з покладенням на відповідачів додаткових витрат по сплаті судового збору.

З метою запобігання застосування до боржників вищезазначених заходів АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» рекомендує споживачам виконувати законодавчо встановлений обов'язок в частині здійснення своєчасної оплати за послуги  розподілу природного газу, не допускати в подальшому утворення заборгованості, а також прийняти заходи з погашення заборгованості за послуги з газопостачання, яка утворилася до 01.10.2020 (в т.ч. шляхом укладення графіку погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості відповідно до пункту 25 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496)