Паспорт фізико-хімічних показників природного газу, переданого та прийнятого ПАТ «Донецькоблгаз»

ПАТ «Донецькоблгаз» повідомляє, що якісні показники природного газу, який постачався споживачам Донецької області протягом серпня 2016 року, відповідають вимогам нормативних документів.

Результати визначення фізико-хімічних параметрів природного газу, які надані атестованою хіміко-аналітичною лабораторією Северодонецького ЛВУМГ:

Фізико-хімічнi показники, при 20°С 101,325 кПа 03.08 08.08 15.08 25.08
Теплота згоряння нижча,МДж/м3, не менше 34,85 35,02 34,92 34,92
Число Воббе вище, МДж/м3 49,72 49,85 49,75 49,79
Масова концентрація сірководню, г/м3, не більше       0,0001
Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3, не більше       0,005
 Об'ємна частка кисню, %, не більше 0.0084 0.0075 0.0089 0,0089
Маса механічних домішок у 1 м3, не більше       відсутні
Інтенсивність запаху газу при об'ємній частці 1% у повітрі, бал, не менше більше 3-х більше 3-х більше 3-х більше 3-х