розмiщено
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.04. 2018 р. 18.04. 2018 p.
Інформація щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства, питання про обрання яких включено до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донецькоблгаз», які скликані на 20 квітня 2018 р. 04.04. 2018 p.
12.04. 2018 p.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.02. 2018 р. 05.03. 2018 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2017 р. 26.02. 2018 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (Лист отримано Товариством 10.05. 2017 р.) 11.05. 2017 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2015 р. 24.03. 2016 p.
Повідомлення про зміну депозитарної установи 26.10. 2015 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2014 р. 23.04. 2015 p.
Повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів за підсумками 2013 р. 21.03. 2014 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2013 р. 26.02. 2014 p.
Повідомлення про зміну хранителя 08.01. 2014 p.
Повідомлення про позачергові збори акціонерів 22.11. 2013 p.
Доповнення до порядку денного Загальних зборів акціонерів за підсумками 2012 р. 10.04. 2013 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2012 р. 15.03. 2013 p.
Лист акціонерам про виплату дивідендів за підсумками 2011 р. 16.07. 2012 p.
Лист акціонерам про виплату дивідендів за підсумками 2010 р. 16.07. 2012 p.