розмiщено
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (Лист отримано Товариством 10.05. 2017 р.) 11.05. 2017 p.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів за підсумками 2015 р. 24.03. 2016 p.
Повідомлення про зміну депозитарної установи 26.10. 2015 p.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів за підсумками 2014 р. 23.04. 2015 p.
Повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів за підсумками 2013 р. 21.03. 2014 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2013 р. 26.02. 2014 p.
Повідомлення про зміну хранителя 08.01. 2014 p.
Повідомлення про позачергові збори акціонерів 22.11. 2013 p.
Доповнення до порядку денного Загальних зборів акціонерів за підсумками 2012 р. 10.04. 2013 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2012 р. 15.03. 2013 p.
Лист акціонерам про виплату дивідендів за підсумками 2011 р. 16.07. 2012 p.
Лист акціонерам про виплату дивідендів за підсумками 2010 р. 16.07. 2012 p.