Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства

  розмiщено
Артемiвське управлiння по газопостачанню та газифiкацiї  
Костянтинівське управління по газопостачанню та газифікації  
Краматорське управління по газопостачанню та газифікації  
Красноармійське управління по газопостачанню та газифікації  
Слов'янське управління по газопостачанню та газифікації  
Ремонтно-будівельне управління «Газ-сервіс»;  
  розмiщено
Річний звіт за 2017 рiк  
Третій квартал 2017 року  
Другий квартал 2017 року 25.05 2017 р.
Перший квартал 2017 року 27.04. 2017 р.
Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «Донецькоблгаз» не розроблялись та не затверджувались

У зв’язку з вимогами розділу IX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013 р. №2826 та ст. 77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514- VI щодо вимог розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню,

ПАТ «Донецькоблгаз» повідомляє:

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам – відсутні, тому що відповідно Рішення НКЦБФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» інші документи до державних відповідних органів оприлюдненню не підлягають.
Афілійовані особи ПАТ «Донецькоблгаз» відсутні
ПАТ «Донецькоблгаз» не розміщує інформацію, яку віднесено до державної таємниці, та інформацію з обмеженим доступом