розмiщено
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.04. 2020
(завантажити електронний підпис документа)
23.04. 2020 p.
Повідомлення про внесення додаткових проектів рішення до першого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», призначених на 24.04. 2020 р.
(завантажити електронний підпис документа)
10.04. 2020 p.
Інформація щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, питання про обрання яких включено до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ«ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», які скликані на 24 квітня 2020 р.
(завантажити електронний підпис документа)
16.04. 2020 p.
Інформація щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства, питання про обрання яких включено до порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ«ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», які скликані на 24 квітня 2020 р.
(завантажити електронний підпис документа)
26.03. 2020 p.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.02_2020
(завантажити електронний підпис документа)
28.02. 2020 p.
Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
(завантажити електронний підпис документа)
28.02. 2020 p.
Повідомлення емітента ПАТ «Донецькоблгаз» про несвоєчасне розкриття особливої інформації
(завантажити електронний підпис документа)
25.11. 2019 p.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.04. 2019 р. 18.04. 2019 p.
Інформація щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства, питання про обрання яких включено до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донецькоблгаз», які скликані на 22 квітня 2019 р. 10.04. 2019 p.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.02. 2019 р. 06.03. 2019 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2018 р. 26.02. 2019 p.
Календарний план на 2019 рік розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, документів та повідомлень ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації 15.01. 2019 p.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.04. 2018 р. 18.04. 2018 p.
Інформація щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Товариства, питання про обрання яких включено до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донецькоблгаз», які скликані на 20 квітня 2018 р. 04.04. 2018 p.
12.04. 2018 p.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.02. 2018 р. 05.03. 2018 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2017 р. 26.02. 2018 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів (Лист отримано Товариством 10.05. 2017 р.) 11.05. 2017 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2015 р. 24.03. 2016 p.
Повідомлення про зміну депозитарної установи 26.10. 2015 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2014 р. 23.04. 2015 p.
Повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів за підсумками 2013 р. 21.03. 2014 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2013 р. 26.02. 2014 p.
Повідомлення про зміну хранителя 08.01. 2014 p.
Повідомлення про позачергові збори акціонерів 22.11. 2013 p.
Доповнення до порядку денного Загальних зборів акціонерів за підсумками 2012 р. 10.04. 2013 p.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів за підсумками 2012 р. 15.03. 2013 p.
Лист акціонерам про виплату дивідендів за підсумками 2011 р. 16.07. 2012 p.
Лист акціонерам про виплату дивідендів за підсумками 2010 р. 16.07. 2012 p.