Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства

  розмiщено
Артемiвське управлiння по газопостачанню та газифiкацiї  
Костянтинівське управління по газопостачанню та газифікації  
Краматорське управління по газопостачанню та газифікації  
Красноармійське управління по газопостачанню та газифікації  
Слов'янське управління по газопостачанню та газифікації  
Ремонтно-будівельне управління «Газ-сервіс»;  
  розмiщено
Поставка природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом  
Транспортірока (розподіл) природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ  
Рішення про продовження терміну дії ліцензій на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
Господарча діяльність з будівництва об`єктів IV і V категорії складності  
  розмiщено
Протокол загальних зборiв акцiонерiв (не вiдбулися) вiд 24.04. 2020 р.
(завантажити електронний підпис документа)
27.04. 2020 p.
Протокол загальних зборів за підсумками 2018 року 24.04. 2019 р.
Протокол загальних зборів за підсумками 2017 року 26.04. 2018 р.
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів за підсумками 2015 року 19.06. 2017 р.
Протокол загальних зборів за підсумками 2015 року 12.05. 2016 р.
Висновок Ревізійної комісії за 2015 рік  
Протокол загальних зборів за підсумками 2014 року 04.06. 2015 p.
Висновок Ревізійної комісії за 2014 рік  
Протокол загальних зборів за підсумками 2013 року 23.04. 2014 p.
Висновок Ревізійної комісії за 2013 рік  
Протокол реєстраційної комісії позачергових загальних зборів 23.12.2013 року 26.12. 2013 p.
Протокол загальних зборів за підсумками 2012 року 14.05. 2013 p.
Протокол загальних зборів за підсумками 2011 року 16.07. 2012 p.
Протокол загальних зборів за підсумками 2010 року 16.07. 2012 p.
  розмiщено
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 20.04. 2018 року
(завантажити електронний підпис документа)
25.11. 2019 p.
ПОВІДОМЛЕННЯ до НКЦПФР підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності від 19.11. 2019 року
(завантажити електронний підпис документа)
20.11. 2019 p.
Зміни в складі посадових осіб 23.08. 2019 року
(завантажити електронний підпис документа)
27.08. 2019 p.
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 22.04. 2019 року
(завантажити електронний підпис документа)
24.04. 2019 p.
Зміни в складі посадових осіб 22.04. 2019 року
(завантажити електронний підпис документа)
23.04. 2019 p.
ПОВІДОМЛЕННЯ до НКЦПФР підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності від 18.04. 2019 року
(завантажити електронний підпис документа)
18.04. 2019 p.
Зміни в складі посадових осіб 11.06. 2018 року 12.06. 2018 p.
Зміни в складі посадових осіб 20.04. 2018 року 24.04. 2018 p.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить10 і більше відсотків голосуючих акцій 12.10. 2017 p.
Зміни в складі посадових осіб 28.09. 2017 року 02.10. 2017 p.
Зміни в складі посадових осіб 13.07. 2017 року 17.07. 2017 p.
Зміни в складі посадових осіб 09.06. 2017 року 12.06. 2017 p.
Зміни в складі посадових осіб 16.01. 2017 року 16.01. 2017 p.
Зміни в складі посадових осіб 28.04. 2016 року 28.04. 2016 p.
Зміни в складі посадових осіб 17.03. 2016 року 17.03. 2016 p.
Зміни в складі посадових осіб 16.09. 2015 року 17.09. 2015 p.
Рішення емітента про припинення діяльності філій 11.08. 2015 p.
Зміни в складі посадових осіб 11.08. 2015 року 12.08. 2015 p.
Зміни в складі посадових осіб 24.06. 2015 року 24.06. 2015 p.
Зміни в складі посадових осіб 03.06. 2015 року 03.06. 2015 p.
Зміни в складі посадових осіб 22.04. 2015 року 22.04. 2015 p.
Зміни в складі посадових осіб 16.03. 2015 року 17.03. 2015 p.
Зміни в складі посадових осіб 02.12. 2014 року 02.12. 2014 p.
Зміни в складі посадових осіб 07.04. 2014 року 07.04. 2014 p.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить10 і більше відсотків голосуючих акцій 28.03. 2014 p.
Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «Донецькоблгаз» не розроблялись та не затверджувались

У зв’язку з вимогами розділу IX Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013 р. №2826 та ст. 77, 78 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514- VI щодо вимог розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню,

ПАТ «Донецькоблгаз» повідомляє:

Документи звітності, що подаються відповідним державним органам – відсутні, тому що відповідно Рішення НКЦБФР «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» інші документи до державних відповідних органів оприлюдненню не підлягають.
Афілійовані особи ПАТ «Донецькоблгаз» відсутні
ПАТ «Донецькоблгаз» не розміщує інформацію, яку віднесено до державної таємниці, та інформацію з обмеженим доступом